179/10 NZ kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou podmínek stavebního spoření; T: 10.8.2010

K dosažení účelu předložený návrh počítá s realizací 3 opatření:

1. Navrhuje se zavedení zvláštní sazby daně z příjmu ve výši 50 % z poskytnuté státní podpory, na niž vznikl účastníkům nárok v roce 2010 a která bude poskytnuta ze státního rozpočtu roku 2011. Na státní podporu, na kterou vznikne účastníkům nárok v roce 2011 a která bude poskytnuta ze státního rozpočtu roku 2012, a na státní podporu poskytovanou v následujících letech, se již tato daň vztahovat nebude, neboť tato státní podpora bude vyplácena ve snížené výši.

2. Návrh snižuje výši státní podpory ze současných 3 000 Kč, resp. 4 500 Kč u smluv uzavřených do 31. 12. 2003, na maximální výši 2 000 Kč pro všechny smlouvy jednoho účastníka stavebního spoření. Snížení státní podpory s dopadem na státní rozpočet počínaje rokem 2012 je nutné provést tak, aby změna právní úpravy nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2011, neboť rozhodné období pro nárok na státní podporu za rok 2011, která je poskytována zpětně, tedy z rozpočtu roku 2012, začíná dnem 1. 1. 2011. Z toho důvodu se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Návrh ruší výjimku ze zdanění úrokových příjmů plynoucích ze stavebního spoření.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/