179/21 Novela vyhl. č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb; T:19.11.2021

Návrh vyhlášky reaguje na změny provedené v novele zákona o návykových látkách, resp. v zákoně o léčivech, které se týkají oblasti předepisování léčivých přípravků s obsahem návykových látek při poskytování zdravotních služeb a dále záznamů o provedení očkování u pacientů s využitím již existujícího systému elektronické preskripce.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 19. 11. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/