179/20 Návrh vyhlášky, kterou se stanoví výše poplatků za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů, T:18.11.2020

Zákon č. 22/1997 Sb. je novelou doplněn o ustanovení, které stanoví ústředním orgánům státní správy povinnost zajistit dostupnost technické normy, pokud byla zezávazněna právním předpisem v jejich působnosti. Na základě sponzorovaného přístupu poskytovatel (Česká agentura pro standardizaci) zajistí určeným uživatelům přístup k normám ve zvláštním režimu; ústřední správní orgán (sponzor) se zavazuje zaplatit za to stanovenou cenu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 11. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/