178/15 NV o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací při správě daní; T: 18.9.2015

Předkládaná vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o mezinárodní spolupráci“). Zmocnění k vydání této vyhlášky je dáno samotným zákonem v jeho ustanovení § 13b odst. 2 písm. a), které zmocňuje Ministerstvo financí ke stanovení vyňatých účtů vyhláškou. Toto ustanovení bude do zákona zavedeno zákonem, kterým se mění a ruší některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní, který v současné době prochází schvalováním v legislativním procesu.

Související soubory