178/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon o provozu na pozemních komunikacích; T:4.11.2014

Ministerstvo dopravy předkládá vládě ke schválení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaný návrh zákona představuje dílčí novelizaci zákona o silničním provozu a zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která v sobě sdružuje témata vzešlá z vyhodnocení předchozích novelizací těchto zákonů od r. 2011 a z odborných diskusí, které Ministerstvo dopravy vedlo zejména v letech 2013 a 2014 s řadou subjektů.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/