178/13 Prověření potřebnosti průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 20.12.2013 (12 hod.)

Ministerstvo dopravy v současnosti připravuje zpracování komplexní studie proveditelnosti pro průplavní spojení Dunaj – Odra – Labe. Současně bude pokračovat mezinárodní projednávání předmětného záměru se sousedními státy. S ohledem na uvedené skutečnosti Ministerstvo dopravy žádá o prodloužení termínu pro splnění výše zmíněného úkolu a vládě předkládá průběžnou zprávu o projednávání jednotlivých bodů. Konečnou a komplexní zprávu ve věci vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe s návrhem dalšího postupu předloží Ministerstvo dopravy vládě do 30. června 2015. Následně bude možné v souladu s Dopravní politikou pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 rozhodnout o dalším postupu v otázkách hodnocení SEA a další územní ochrany tohoto záměru.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/