178/10 NZ o daních z příjmů a některé další zákony; T: 13.8.2010

Účelem předkládaného návrhu zákona je: I. Realizovat 1. část záměrů Koaliční smlouvy v oblasti zdanění příjmů, a to následujícími úpravami: • Zdanění důchodů pracujících důchodců při dosažení hranice příjmů přesahující trojnásobek průměrné mzdy; • Zdanění (tj. zrušení osvobození) výsluhových náležitostí a přídavku na bydlení u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů; • Zrušení zvláštní úpravy, podle které nejsou peněžité náhrady u představitelů státní moci předmětem daně;

II.   Nad rámec opatření vyplývajících z Koaliční smlouvy jsou navrhovány úpravy pro podpoření úsilí o konsolidaci veřejných rozpočtů. Jedná se o úpravy v oblasti slev na dani fyzických osob, a to:

  • Snížení základní slevy na poplatníka o 100 Kč za měsíc;
  • Snížení daňového zvýhodnění na vyživované dítě o 240 Kč za měsíc;

           III. Zajištění dalších potřebných změn, a to:

  • Provázanost s jinými právními předpisy;  
  • Slučitelnost s právem EU;
  • Plnění úkolů z usnesení vlády;
  • Odstranění neodůvodněného zvýhodnění poplatníků;
  • Jednodušší správu daně z příjmů;

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/