178/23 Návrh vyhl. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání;T:24.10.2023

Jde o prováděcí předpis navazující na novelu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 551). Zmíněná novela mj. upravuje digitalizaci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a zároveň ruší dosavadní vyhlášku č. 353/2016 Sb. Navrhovaná vyhláška zejména stanoví termíny a lhůty související s přijímacím řízením.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 10. 2023.