178/20 Návrh vyhlášky o stanovení způsobu výpočtu výše náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy; T:18.11.2020

Vyhláška upravuje postupy sloužící ke stanovení výše náhrady škody způsobené některým z vybraných zvláště chráněných živočichů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 11. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/