177/16 Novela zákona o veřejných dražbách; T: 6.10.2016

Důvodem novelizace zákona je aktualizace pojmů a termínů, které zákon používá a které se vlivem přijetí občanského zákoníku staly nesprávnými a nepřesnými. Cílem novely zákona jsou změny v některých institutech a postupech, které zákon upravuje. Jedná e o eliminaci nadbytečné byrokracie, snížení nákladů na realizaci dražby a odstranění technických nedostatků. Novela by měla také usnadnit a zrychlit přípravu veřejných dražeb. Zcela nově je do zákona zapracována část, která umožňuje uložit sankce za porušení zákonem stanovených povinností dražebníka při veřejné dražbě.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/