177/14 Státní program na podporu úspor energie a využití OZE pro rok 2015; T:20.10.2014

Státní program je vyhlašován každoročně na základě usnesení vlády č. 480 ze dne 8. července 1998.

Návrh Programu na nadcházející rok předkládá vládě ministr průmyslu a obchodu vždy do 31. října.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/