177/13 NV o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním; T: 20.12.2013

Rizika spojená s nečinností by se dotkla zaměstnavatelů, kteří u chráněných skupin zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, plní svou povinnost nezaměstnávat je zakázanými pracemi a na zakázaných pracovištích. Bez upřesnění zakázaných prací s chemickými látkami a směsmi, karcinogeny, mutageny a látkami toxickými pro reprodukci označovanými podle přímo použitelných předpisů EU by bylo obtížné se v této problematice orientovat. U zakázané práce spojené s celkovou fyzickou zátěží by bez upřesnění textu nedošlo k obsahovému a terminologickému sjednocení s přihlédnutím k nařízením vlády č. 361/2007 Sb. a mohlo by způsobovat aplikační potíže.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/