177/10 NV o veřejných zakázkách; T: 16.8.2010

Cílem vyhlášky je definovat informace, nezbytné k vydání stanoviska Ministerstvem financí ČR. Tyto informace mají být součástí žádosti o stanovisko, kterou předkládá zadavatel dotčené veřejné zakázky.

Vyhláška se dotýká veřejných zadavatelů definovaných v § 2 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách, kteří mají povinnost postupovat dle vyhlášky v případech, kdy předpokládaná hodnota jimi zadané veřejné zakázky činí nejméně 500 mil. Kč a smlouva bude uzavírána nejméně na 5 let nebo na dobu neurčitou.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/