177/21 Fungování projektu chytré karantény 2.0 v roce 2022;T:12.11.2021

Informace k projektu Chytrá karanténa 2.0 karanténa v roce 2022 včetně informace o předpokládaných výdajích na financování projektu. Celkové finanční náklady rezortu Ministerstva zdravotnictví na zajištění chodu projektu Chytré karantény 2.0 jsou pro rok 2022 předpokládány ve výši cca 651 mil. Kč. Dominantním nákladem projektu je provoz call centra, které zajistí část epidemiologického šetření, objednávky na očkování a provoz informační linky 1221. Jen tyto náklady je předpoklad pro 2022 celkem 285 mil Kč.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 12. 11. 2021 do 10h.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/