176/15 Schválení dokumentace programu ev. č. 127 65 Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel; T: 8.9.2015

Dlouhodobým záměrem Ministerstva dopravy (dále jen MD) je využívání prostředků z fondů EU na obnovu vozidlového parku v regionální a zejména nadregionální dopravě. Z toho důvodu byl vypracován dokument ev. č. 127 65 „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“ (dále jen „Program“).

Program je specifický tím, že upravuje pravidla pro čerpání prostředků z Operačního programu Doprava jak pro končící období 2007-13 (dále jen „OPD1“), tak i pro aktuálně probíhající období 2014-2020 (dále jen „OPD 2“). Právě nutnost vyčerpat prostředky z OPD1 do konce roku 2015 je důvodem pro co nejrychlejší schválení dokumentace Programu – v případě prodlení by totiž reálně hrozilo, že by žadatelé do 31. 12. 2015 své projekty realizovat nestihli a příslušné prostředky EU by tak zůstaly nevyužity.

Související soubory

/jak-na-