176/14 Návrh nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů; T: 27.10.2014

Návrh nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů tak obsahuje právní úpravu:

a) dalších údajů evidovaných u dílu půdního bloku evidence půdy (§ 1),

b) dalších údajů evidovaných u ekologicky významného prvku (§ 2),

c) druhů zemědělské kultury evidence půdy (§ 3),

d) druhů objektů evidence objektů (§ 4),

e) druhů ekologicky významných prvků evidence ekologicky významných prvků (§ 5),

v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 3aa odst. 5, § 3i, § 3l a § 3m zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, tak aby o 1.1.2015 mohla být nadále bez problému administrována evidence půdy, evidence ekologicky významných prvků a evidence objektů jako nezbytných předpokladů pro realizaci dotační oblasti Společné zemědělské politiky EU.

Návrhem nařízení vlády bude zajištěna vlastní možnost evidence využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Budou evidované díly půdních bloků se všemi potřebnými údaji, které jsou předpokladem pro administraci dotačních opatření vázaných na plochu.

Návrh nařízení vlády přinese možnost realizovat opatření v rámci nové Společné zemědělské politiky EU, protože evidence půdy slouží jako základ pro administraci všech dotačních opatření vázaných na plochu (cca 30 miliard Kč ročně, 28 tisíc žádostí).

Související soubory

/jak-na-