176/11 NV o účetnictví; T: 10.8.2011

Důvodem předložení návrhu vyhlášky jsou zejména změny související se zpřesněním některých ustanovení v souvislosti s reálným vývojem, potřebami účetních jednotek a kontrolou stanovených povinností; s nezbytností úpravy některých ustanovení pro zajištění lepší struktury informací v účetních závěrkách vybraných účetních jednotek; se zajišťováním informací pro účely monitorování a řízení veřejných financí; s úpravami vyplývajícími z potřeb konsolidace účetních závěrek vybraných účetních jednotek a sestavení účetních výkazů za Českou republiku a dílčí konsolidační celky státu; s aplikací některých moderních mezinárodně používaných principů, metod a přístupů; se zajištěním souladu s novelizovaným zněním zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; a se zpřesněním doposud používaných formulací zejména v případě obsahových vymezení jednotlivých položek účetních výkazů za účelem zvýšení právní jistoty vybraných účetních jednotek.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/