176/10 Dopady sníženého výdajového rámce na investiční výstavbu v letech 2010 a 2011; T: 6.8.2010

Navrhovaný rozpočet pro rok 2011 znamená faktický pokles výdajů do dopravní infrastruktury o cca 40% v meziročním porovnání 2010/2011.

Vzhledem k opakujícím se poklesům výdajových rámců již od roku 2007 a dlouhodobým závazkům vůči zhotovitelům bude již v průběhu roku 2010 nutno konzervovat stavby finančně nepokryté v roce 2011. Minimální nutný rozsah navýšení rozpočtu SFDI činní 1,6 mld. Kč, v případě takovéhoto navýšení by nebylo nutné konzervovat běžící stavby a čerpal by se kompletní rozsah prostředků EU. Nebyla by nicméně pokryta příprava projektů a další rozvoj dopravní infrastruktury. Pro zajištění plánovaných rozvojových programů by navýšení v roce 2011 muselo činit alespoň 33 mld. Kč. Zároveň musí být upravena struktura rozpočtu SFDI kde daňové příjmy jsou nadhodnocovány již od roku 2009. V budoucnu již není možné propad příjmů řešit z vnitřních zdrojů SFDI.

Zároveň se jako velmi problematická jeví situace i v roce 2010. Vzhledem k omezení výdajové strany rozpočtu již v roce 2010 vlivem nedoplnění výpadku daňových a nedaňových příjmů ve výši 2,4 mld. Kč a krácení dotace do rozpočtu SFDI o 1,2 mld. Kč bude nezbytné přistoupit k zastavení 51 investičních akcí okamžitě.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-