176/09 Návrh zákona o vnitrozemské plavbě; T: 12.10.2009

Předložená novela zákona o vnitrozemské plavbě byla zpracována v návaznosti na výsledky jednání mezi zástupci Ministerstva dopravy a provozovatelů vodních skútrů, kteří upozorňovali na nedokonalost nové právní úpravy vodních skútrů v zákoně účinné od 1.1.2009.

Obsahem navrhované novely zákona o vnitrozemské plavbě je v souladu s výše uvedeným částečná změna právní úpravy režimu provozování vodních skútrů, plavidel pro plavbu v kluzu a jiných stanovených plavidel obsažené v § 30a zákona v reakci na praktické zkušenosti s aplikací této nové úpravy, která fakticky výrazně znemožňuje zřízení drtivé většiny navrhovaných ploch pro provoz vodních skútrů, byť by byly navrhovány v lokalitách, kde provozování vodních skútrů nemůže žádným významným způsobem narušit zájmy rekreace, jakosti vod a vodních ekosystémů, bezpečnosti osob a vodních děl. 

Samotné vymezení plochy tedy nebude jako dosud striktně vázáno na souhlas obce, na jejímž katastrálním území se navrhovaná plocha pro provozování vodních skútrů nachází, a správce vodní cesty. Relevance jejich stanovisek k vymezení plochy (ve vztahu ke stanoviskům dalších účastníků řízení) bude nicméně posuzována a hodnocena plavebním úřadem rozhodujícím ve správním řízení o vymezení plochy pro provoz vodních skútrů.

 

Předkládací zpráva

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/