176/23 Aktualizace Národního programu snižování emisí;T:16.10.2023

Aktualizace Národního programu snižování emisí byla provedena z důvodu zajištění splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/2284.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16. 10. 2023.