176/21 Novela vyhl. č. 294/2015 Sb., kt. se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích;T:23.11.2021

V souvislosti s novelizací zákona o silničním provozu vyplynula povinnost novelizace prováděcího právního předpisu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích s ohledem na níže uvedené změny: dopravní značka V 1a „Podélná čára souvislá“, speciální označení vozidel O 5a „Lékař ve službě“, speciální označení vozidel O 5b „Domácí zdravotní péče“.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23. 11. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/