176/20 Závěrečná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020; T: 6. 11. 2020

Předkládaná Závěrečná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020 vyhodnocuje implementaci v pořadí již čtvrtého Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020.

 

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 11. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/