175/14 Návrh zákona o provozování hazardních her; T: 31.10.2014

Návrh zákona o provozování hazardních her přináší řadu zásadních změn oproti současně platné právní úpravě, tj. zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterní zákon“).

Jediným možným řešením vedoucím k odstranění všech nedostatků je přijetí komplexní revize celého právního rámce regulace oblasti hazardních her, jejímž hlavním cílem je zajištění vysoké ochrany spotřebitelů, a to především s ohledem na nezastavitelný technologický vývoj, zejména rostoucí využívání veřejné sítě Internet.

Hlavním cílem předkládaného návrhu je otevření českého trhu hazardních her pro provozovatele se sídlem na území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, provozování hazardních her prostřednictvím veřejné sítě Internet, zajištění opatření k předcházení a potírání sociálně patologických jevů spojených s provozováním hazardních her, ochrana hráčů, nový postup povolovacího řízení, zavedení efektivního kontrolního mechanismu, a naplnění závěrů Evropské komise pro regulaci hazardu.

Daňová povinnost z hazardních her je upravena zvláštním zákonem. Návrh zákona o provozování hazardních her tvoří jeden nedílný celek s návrhem zákona o dani z hazardních her a s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování hazardních her a zákona o dani z hazardních her (tzv. změnový zákon). Změnový zákon zajišťuje provázanost ostatních právních předpisů s novou právní úpravou provozování hazardních her. V jednotlivých právních předpisech se právní úprava přizpůsobuje cílům, které si vytyčil samotný zákon o provozování hazardních her. Současný odvod z loterií a jiných podobných her bude nahrazen daní z hazardních her, která bude upravena samostatným zákonem o dani z hazardních her s ohledem na to, že všechny daně (v užším smyslu) v České republice jsou upraveny v samostatném zákoně.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/