175/10 Novela daňového řádu; T: 16.8.2010

Technická změna dohodnutá v koaliční smlouvě, na kterou navržená novela reaguje, spočívá v prodloužení lhůty pro stanovení daně ze tří na pět let. V důsledku toho by mělo dojít k prodloužení doby, kterou má správce daně i daňový subjekt na realizaci základního cíle správy daní, kterým je správné a úplné zjištění a stanovení daně. Česká republika by se tak z hlediska délky této lhůty měla dostat do obdobného režimu, jaký je obvyklý i v okolních státech.

Z technických úprav je nejdůležitější úprava institutu prodloužení lhůty, která by při aplikaci gramatického výkladu mohla znamenat, že daňovým subjektům, které požádají těsně před koncem lhůty pro podání daňového přiznání o její prodloužení, bude automaticky vyhověno. To by ve svých důsledcích znamenalo posunutí splatnosti daně z příjmů (a některých dalších daní) až o 3 měsíce, což by mohlo vyvolat zásadní dopady z hlediska daňového inkasa do veřejných rozpočtů.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/