175/09 NV o rybníkářství; T: 9.10.2009

Předložená novela nově ulehčuje povinnosti drobným subjektům, (které neprodukují více než 150 ks dospělých lososovitých ryb nebo více než 100 kg ostatních druhů ryb), neboť u těchto subjektů nepožaduje evidenci o hospodaření v rybnících a v rybářských revírech. Pro ostatní hospodářské subjekty nepřináší podstatné navýšení finančních nákladů, neboť nově navržený způsob evidence kontinuálně navazuje na dosavadní povinnost vedení evidence.

V souladu s těmito předpisy návrh vyhlášky naplňuje cíl Společenství:

  • vytvořit rámec Společenství pro shromaždování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu, zachovat, řídit a využívat živé rybolovné zdroje,
  • způsob předkládání statistické evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku při chovu a lovu ryb v rybníkářství a v rybářském revíru za účelem vypracování statistik o objemu produkce akvakultury, které jsou jednotlivými členskými státy předkládány společenství,
  • zachovat rybolovné zdroje a realizovat opatření pro obnovu populace úhoře říčního.

Odůvodnění

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/