175/23 Novela vyhl. č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška;T:19.10.2023

Cílem každoroční novely vyhlášky je přiblížení zjištěné a sjednané ceny nemovitých věcí. Návrh úprav ocenění vychází z analýzy jejich údajů o prodejích.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 19. 10. 2023.