175/21 Novela vyhl. č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi;T:16.11.2021

Návrh vyhlášky je předkládán za účelem provedení legislativně technické změny, kterou je změna odkazu v § 13a odst. 1 a 4 vyhlášky. Novelou zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách (sněmovní tisk 864, násl. publ. pod č. 366/2021 Sb.) došlo též k dílčí novele zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, v jejímž rámci došlo k vložení nového odstavce 1 do § 81g a k přeznačení ostatních odstavců. V důsledku této změny se v § 81g dosavadní odstavec 5 označuje jako odstavec 6, toto je třeba napravit.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16. 11. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/