175/19 Novela zákona o zaměstnanosti; T: 15.1.2020

Navrhovaná právní úprava se dotýká oblasti zprostředkování zaměstnání Úřadem práce České republiky a aktivní politiky zaměstnanosti. Rovněž se navrhuje zvýšení minimálních sankcí pro právnické osoby a fyzické podnikající osoby za umožnění nelegální práce cizinci na území České republiky.