174/16 NV o sestavování výkazů pro zpracování a provoz energetickcýh odvětví; T: 14.9.2016

 

Předkládaný návrh vyhlášky se vydává na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. m) energetického zákona, podle kterého Úřad stanoví vyhláškou náležitosti a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů. Uvedené zmocnění provádí § 11 odst. 1 písm. n) energetického zákona, které ukládá držitelům licence za povinnost předkládat Úřadu podklady nezbytné pro zpracování čtvrtletních a ročních zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/