174/15 Návrh zákona celní řád; T: 14.9.2015

Materiál obsahuje návrh nového celního řádu, který nahradí dosavadní celní zákon, v návaznosti na přijatý nový Celní kodex Unie. Současně jsou navrženy úpravy reagující na dosavadní praxi. Sekundárním cílem je snížení administrativní zátěže dovozců a dalších podnikatelských subjektů, a to např. v těchto směrech: nová možnost administrovat zajištění celního dluhu pro osoby tzv. přímých zástupců, kterým bude moci být povoleno poskytnout jistotu za osobu, od níž se jistota požaduje; možnost opakovaného používání složené jistoty k zajištění celního dluhu, které zjednoduší provádění celního řízení zejména malým a středním dovozcům; zjednodušení v případě správy cla u nepřímého zastoupení; zjednodušení možnosti tzv. technických oprav údajů v celním prohlášení.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/