174/14 Návrh vyhlášky o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích; T: 23.10.2014

Cílem navrhované vyhlášky je naplnit zmocňovací ustanovení určené pro Národní bezpečnostní úřad a Ministerstvo vnitra v § 28 odst. 1 zákona o kybernetické bezpečnosti, které slouží k provedení § 6 písm. d) tohoto zákona, tj. především stanovit konkrétní významné informační systémy a jejich určující kritéria, jejichž správci budou podléhat povinnostem podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Tímto bude zajištěna vyšší úroveň bezpečnosti informací v těchto informačních systémech.

Návrh vyhlášky za tímto účelem stanoví dvojí způsob určení významných informačních systémů. Tím prvým je taxativní výčet významných informačních systémů v příloze č. 1 k této vyhlášce, které zároveň splňují určující kritéria stanovená touto vyhláškou. Druhým způsobem je pak samotné určení významného informačního systému jeho správcem, a to na základě výše zmíněných určujících kritérií. Z oblasti významných informačních systémů jsou přímo vyhláškou vyloučeny informační systémy obcí a informační systémy hlavního města Prahy, pokud jsou používané při výkonu jejich vlastní působnosti.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/