174/10 Rozdělení dodatečných prostředků dle čl. 17 Meziinstitucionální dohody; T: 2.8.2010

Vláda ČR dne 19. dubna 2010 vzala na vědomí materiály k problematice možných revizí operačních programů. Součástí předloženého balíčku byl i „Dodatečný podkladový materiál uložený v návaznosti na jednání Porady ekonomických ministrů“. Tento materiál obsahoval především návrh klíče na rozdělení dodatečných prostředků, které Česká republika získá v návaznosti na č. 17 Meziinstitucionální dohody jako dodatečnou alokaci pro roky 2011 až 2013. Vláda v bodě III. svého Usnesení č. 295/2010 schválila prioritní oblasti, do kterých mají být dodatečné prostředky směřovány.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/