174/23 Novela vyhl. č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou;T:19.10.2023

Změny se týkají např. nových postupů v oblasti harmonizace systému zúčtování odchylek, implementace měření s pokročilými funkcemi měření a zpracování dat, tzv. AMM (automated metering management), zavedení prvků inovující tarifní strukturu (změny vycházející z Koncepce propojení nového designu trhu v elektroenergetice s požadavky na změnu v regulovaných cenách a tarifech, která definuje základní cíle pro nastavení ceny zajišťování přenosu a distribuce elektřiny), registrace předávacího místa výrobny elektřiny provozované v režimu zákazníka podle § 28 odst. 5 energetického zákona.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 19. 10. 2023.