174/21 Novela vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vyhl. č. 310/2018 Sb., o krajských normativech a vyhl. č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání;T:22.11.2021

Cílem novel vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb., je prostřednictvím zpřesnění definice pravidelné docházky v oblasti zájmového vzdělávání dětí, žáků a studentů sjednotit principy systému financování středisek volného času a školních klubů bez ohledu na jejich zřizovatele. Bude tak vytvořen přehlednější a spravedlivější systém financování středisek volného času a školních klubů ve všech krajích České republiky, aniž by došlo ke snížení či navýšení celkových finančních prostředků ze státního rozpočtu na činnost těchto školských zařízení. Novelou vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, se dále navrhuje upravit tiskopisy „Vysvědčení o maturitní zkoušce – univerzální“ a „Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující praktickou zkoušku v konzervatoři“, kdy je třeba tyto tiskopisy dát do souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 22. 11. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/