174/20 Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022, T:4.11.2020

Akční plán vychází ze struktury Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (dále jen „Koncepce“), která je postavena na čtyřech prioritách:

  1. Výkonná a nezávislá exekutiva,
  2. Transparentnost a otevřený přístup k informacím,
  3. Hospodárné nakládání s majetkem státu a
  4. Rozvoj občanské společnosti.

Vedle věcného a obsahového vymezení konkrétních protikorupčních opatření je Akčním plánem též stanovena jasná odpovědnost  jednotlivých rezortů za plnění úkolů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do  4. 11. 2020.