173/16 Rozpočet SFDI 2017; T: 9.9.2016

Rozpočet roku 2017 vychází ze směrných čísel Ministerstva financí ČR v celkové výši 49 mld. Kč národních zdrojů, při zapojení předpokládaného převodu finančních prostředků SFDI ke konci roku 2016 rozpočet pracuje s celkovými národními zdroji ve výši 52 mld. Kč. Se zapojením prostředků EU ve výši 30,1 mld. Kč činí pro rok 2017 celková výše navrženého rozpočtu 82,1 mld. Kč, včetně souvztažného navýšení příjmů a výdajů OPD 2014-2020.

Související soubory

/jak-na-