173/15 Zpráva Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016; T: 7.9.2015

Vláda České republiky rozhodla o připojení se k mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership, dále jen „OGP“) usnesením ze dne 14. září 2011 č. 691. Na základě Zhodnocení plnění Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí v roce 2012 a jeho aktualizace byl usnesením ze dne 19. června 2013 č. 477 přijat aktualizovaný Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016 (dále jen „Akční plán“). V reakci na stav plnění jednotlivých závazků a doporučení hodnotící zprávy byly přijaty tyto aktualizované závazky:

· II/1 přijetí nového zákona o státní službě zajišťujícího odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci státní správy a jeho implementace do praxe;

· II/2 zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím;

· II/3 zpřístupnění dat a informací.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/