173/14 Informace o dosavadním plnění Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí; T: 15.10.2014

Usnesením vlády ze dne 14. září 2011 č. 691 rozhodla vláda o připojení České republiky k mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership, dále jen „OGP“) a pověřila tehdejší místopředsedkyni vlády a předsedkyni Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí přípravou Akčního plánu k dosažení otevřeného vládnutí a naplňování zásad OGP (dále jen „Akční plán“).

Na základě veřejné diskuze byly do Akčního plánu zařazeny tři hlavní okruhy:

· přijetí zákona o úřednících zajišťující odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy,

· zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím,

· zpřístupnění dat a informací.

Související soubory

/jak-na-