173/13 Návrh změny Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA); T: 10.12.2013

Návrh změny Obecných zásad vychází z doporučení, která byla formulována v závěru Zprávy o účinnosti Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace přijaté usnesením vlády dne 16. října 2013 č. 774. Obsahem změny Obecných zásad jsou především formulační zpřesnění jednotlivých bodů Obecných zásad a zpřesnění systému udělování výjimek z provádění RIA.
Předkládaný materiál sice nemá přímý dopad na podnikatelské prostředí, nicméně lze očekávat, že efektivnější tvorba návrhů právních předpisů přispěje ke zlepšení podnikatelského prostředí v České republice.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/