173/10 NV o statistice vyváženého a dováženého zboží; T: 5.8.2010

V roce 2009 a počátkem roku 2010 byla novelizována řada nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) a nařízení Komise (EU) stanovující provádění Intrastatu a Extrastatu nebo se přímo dotýkající pravidel provádění těchto statistických systémů.

Vzhledem ke změnám, které zavádí předpisy EU (viz materiál), a které je nezbytné co nejdříve promítnout do vnitrostátního práva, zejména pak v zájmu zavedení elektronických výkazů pro Intrastat v digitální podobě, které jsou pro zpracování výsledků statistiky zahraničního obchodu ekonomicky značně výhodnější a současně umožní kvalitnější výsledky statistiky zahraničního obchodu, se navrhuje vydání společné vyhlášky Českého statistického úřadu a Ministerstva financí, kterou by se novelizovala vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. 1. 2011.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/