173/09 NV-členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů; T: 1.10.2009

Cílem navrhované právní úpravy, je přizpůsobit obsah prováděcího právního předpisu k ustanovení § 20 energetického zákona (který byl změněn s účinností od 5. července 2009) upravující problematiku regulačních výkazů a okruh subjektů, kterým je zákonem uložena tzv. vykazovací povinnost vůči Energetickému regulačnímu úřadu.

Dotčenými skupinami jsou fyzické a právnické osoby, které jsou držitelem licence udělené rozhodnutím Energetického regulačního úřadu opravňující je k podnikání v energetických odvětvích na území České republiky. Konkrétně se jedná o držitele licence na přenos elektřiny, přepravu plynu, uskladňování plynu nebo distribuci elektřiny nebo plynu. Dále omezený okruh držitelů licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie.

Odůvodnění

Materiál

Přílohy

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 
/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/