173/20 Novela vyhl. č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a vyhl. č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení, T:11.11.2020

Předkládaná vyhláška upravuje náležitosti některých podání do insolvenčního řízení v reakci na dokončení IT projektu přípravy nových interaktivních elektronických formulářů pro podání v insolvenčních řízeních. Zavedením formulářů elektronických podání do insolvenčního řízení byl již dříve proveden jeden z cílů zákona č. 64/2017 Sb. spočívající ve zvýšení transparentnosti insolvenčního řízení, omezení administrativních úkonů insolvenčních soudů a posílení praxe doručování dokumentů do datových schránek.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 11. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/