172/16 Návrhy vyhlášky o seznamech návykových látek; T: 16.9.2016

 

Předkládanou novelizaci citovaného nařízení vlády vyvolala zejména potřeba řešit urychleně situaci spojenou s nárůstem nových syntetických drog zaplavujících Evropskou unii včetně České republiky, které jsou syntetizovány s cílem vyhnout se chemickým strukturám, jež spadají pod kontrolní režim omamných či psychotropních látek. Z tohoto důvodu se sešla pracovní skupina Systému včasného varování před novými syntetickými drogami – Early warning system (dále jen „EWS“), která pracuje při Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislosti, s cílem vyhodnotit současnou situaci v oblasti nových drog v České republice. Pracovní skupina EWS shromažďuje a vyhodnocuje data o výrobě, distribuci a užívání nových psychoaktivních látek v České republice a zajišťuje rychlou výměnu informací jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/