172/15 NV o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem; T: 11.9.2015

Nová vyhláška je nezbytná z důvodu nových grafických druhů kupónů emise 2016, jimiž se bude prokazovat úhrada časového poplatku. Mimo grafické řešení nově rozdílné pro každý druh kupónu budou tyto obsahovat i nové bezpečnostní prvky, mj. jako reakci na zachycené padělky za začátku t. r. Důvodem nové vyhlášky je i upravený seznam zpoplatněných komunikací podléhajících časovému poplatku. Reaguje zejména na uvedenou novelu zákona.

Návrh vyhlášky obsahuje obdobná ustanovení jako u stávající vyhlášky č. 435/2012 Sb., v platném znění. Méně však konkretizuje zejména bezpečnostní prvky, z hlediska popisu obsahuje pouze prvky kupónů. Nemění se zacházení s nimi včetně jejich vzorů v příloze č. 1.; seznam zpoplatněných komunikací v příloze č. 2 je upraven v návaznosti na zmíněnou novelu zákona (přečíslování komunikací a nové číselné seřazení).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/