172/14 Program ZÁRUKA 2015 – 2023; T: 15.10.2014

Program ZÁRUKA 2015 až 2023 bude vyhlašován prostřednictvím jednotlivých časově omezených výzev k podávání žádostí, ve kterých budou specifikovány podmínky programu. Takto koncipovaný garanční program umožní rychlou reakci na aktuální situaci a potřeby malých a středních podnikatelů.

Tento program bude plnit doplňkovou funkci k programům financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů, vyhlašovaných zejména v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Doplňkovost je v těchto aspektech:

· Aspekt CZ NACE: Budou moci být podpořeni podnikatelé i ze sektorů (CZ NACE), které nebudou podporovány v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

· Časový aspekt: Program ZÁRUKA 2015 až 2023 zaplní časovou mezeru, kdy nebudou aktuálně vyhlášeny výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

· Regionální aspekt: Podpora bude směřována i na podnikatele z hlavního města Prahy, na které se nebude vztahovat Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

· Aspekt veřejné podpory: V rámci programu budou podpořeni i podnikatelé, kteří vyčerpali limit de minimis. Tato podpora bude poskytována v souladu s Nařízením Komise č. 651/2014.

Související soubory

/jak-na-