172/13 Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí; T: 5.12.2013

Národní strategie Zdraví 2020 definuje jako hlavní cíl do roku 2020 zlepšit zdravotní stav populace a snižovat výskyt nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze předcházet. K tomuto cíli vedou dva strategické cíle:

1. zlepšit zdraví obyvatel a snížit nerovnosti v oblasti zdraví;

2. posílit roli veřejné správy v oblasti zdraví a přizvat k řízení a rozhodování všechny složky společnosti, sociální skupiny i jednotlivce.

Pro naplnění výše uvedených cílů byly identifikovány čtyři oblasti prioritních politických opatření zaměřených na řešení vybraných dominantních problémů zdravotního stavu populace ČR:

1. realizovat celoživotní investice do zdraví a prevence nemocí, posilovat roli občanů
a vytvářet podmínky pro růst a naplnění jejich zdravotního potenciálu;

2. čelit závažným zdravotním problémům v oblasti neinfekčních i infekčních nemocí
a průběžně monitorovat zdravotní stav obyvatel;

3. posilovat zdravotnické systémy zaměřené na lidi, zajistit použitelnost
a dostupnost zdravotních služeb z hlediska příjemců, soustředit se na ochranu a podporu zdraví a na prevenci nemocí, rozvíjet kapacity veřejného zdravotnictví, zajistit krizovou připravenost, průběžně monitorovat zdravotní situaci a zajistit vhodnou reakci při mimořádných situacích;

4. podílet se na vytváření podmínek pro rozvoj odolných komunit, tedy společenství žijících v prostředí, které je příznivé pro jejich zdraví.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/