172/23 Novela vyhl. č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech;T:18.10.2023

V souvislosti s novelou zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, kterou bude včleněna úprava zápisu rodného čísla do občanského průkazu jakožto jednoho z obligatorních údajů zapisovaných o držiteli občanského průkazu, je nutné upravit rovněž vyhlášku č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech, ve znění vyhlášky č. 175/2023 Sb. Navržené úpravy mají za cíl stanovit údaj o rodném čísle jako obligatorní údaj o držiteli občanského průkazu uvedený ve strojově čitelné podobě v nosiči dat a v identifikačním certifikátu občanského průkazu i po 31. prosinci 2023.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 10. 2023.