172/21 Novela vyhl. č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným;T:17.11.2021

Změna rozsahu pozemních komunikací zpoplatněných mýtným v roce 2022. Změny v rozsahu zpoplatněných pozemních komunikací spočívají v nově zprovozněných úsecích dálnic a silnic I. třídy, které budou zprovozněny v průběhu roku 2021 a 2022, včetně rozšíření rozsahu mýta na další již existující silnice I. třídy v rozsahu cca 380 km (délka počítaná bez vyjmutí úseků v intravilánu obcí a měst).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17. 11. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/