172/20 Návrh vyhlášky o energetickém auditu; T: 6.11.2020

Zákon č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, přináší nový přístup k provádění energetických auditů, resp. přibližuje postup provádění obecně platnému standardu, konkrétně normě ČSN ISO 50002 – Energetické audity – Požadavky s návodem pro použití. Tomuto novému přístupu a novým zákonným formulacím je potřebné adaptovat prováděcí právní předpis, kterým je předkládaný návrh vyhlášky.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 11. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/