172/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, T: 13.1.2020

Cílem návrhu zákona je:

  1. upravit rozsah situací, které jsou předmětem přezkoumávání naplnění podmínek pro úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění, a stanovit podrobnosti tohoto přezkoumávání,
  2. upravit úhradovou regulaci ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků,
  3. na základě návrhů zainteresovaných stran upravit úhradové skupiny zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz,
  4. zjednodušit a zvýšit transparentnost vstupu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění, a to zejména v oblasti vysoce inovativních léčivých přípravků a léčivých přípravků pro vzácná onemocnění,
  5. úprava dalších oblastí veřejného zdravotního pojištění, které vycházejí z aplikační praxe (například úhrada umělého oplodnění, očkování nebo doporučení domácí péče).
/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/